Consiliul local

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Boghesti:
 • Anghel Tasia – apartenenta politica PSD
 • Bichescu Catalin – apartenenta politica PSD
 • Costandache Lucian – apartenenta politica PSD
 • Dorin Valeriu – apartenenta politica PSD
 • Popa Octavian – apartenenta politica PSD
 • Gusa Ioan – apartenenta politica PSD
 • Lupascu Florentin – apartenenta politica PNL
 • Spulber Gheorghe – apartenenta politica PNL
 • Plesu Marian – apartenenta politica PSD
 • Popa Claudia – apartenenta politica PSD
 • Sevastre Dan Florin – apartenenta politica ALDE
Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.